Hankinta 2020 – Tilaaminen

 • videot
 • tehtävät

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää sähköisen tilaamisen hyötyihin, perusteisiin ja vaatimuksiin sekä selkeyttää eri toimijoiden rooleja. Kouluttajina toimivat Ville Hänninen Valtiokonttorista, Karri Safo valtiovarainministeriöstä ja Matti Pihlava Palkeista.

What will I learn?

 • Mitä organisaation tulee ottaa huomioon tilaamisen organisoinnissa
 • Mitä tulee ottaa huomioon tilausta tehdessä
 • Mitä eri rooleja hankintatoimessa on
 • Mitä tilaamisen näkökulmasta on otettava huomioon muissa prosessivaiheissa
 • Miten toimitaan, jos sopivaa toimittajaa ei löydy

For who?

 • hankinta-asiantuntijat
 • talousasiantuntijat
 • viraston johto

bookmark this

remove bookmark

Start your course today


Course contents
 • Tilaamisen lähtökohdat ja tavoitteet
 • Tilaaminen osana hankintatoimen kokonaisprosessia
 • Tilaamisen organisointi virastossa
 • Tilausprosessi
 • Esimerkkipalvelu
 • Tilaaminen päättyy
 • Tehtävät
  Kurssi on osa Hankinta 2020 -verkkokoulutusta, jossa käsittää hankintaprosessin kaikki osa-alueet. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä uuden tilaamisen ja laskujen käsittelyn ratkaisun (”Handi-palvelu”) käytölle.Recommend