Hankinta 2020 – Menojen käsittely ja maksaminen

 • videot
 • tehtävät

Tämän koulutuksen tavoitteena on kerrata valtionhallinnon menojen käsittelyyn liittyvät keskeiset asiat. Kouluttajina toimivat Juha Halonen valtiovarainministeriöstä ja Keijo Kettunen Valtiokonttorista.

What will I learn?

 • Miksi hankinnasta maksuun prosessia automatisoidaan
 • Mitä ostolaskujen asiatarkastukseen kuuluu
 • Mitkä ovat hyväksyjän tehtävät
 • Mitkä ovat menojen käsittelyn keskeiset vaiheet
 • Miten menojen käsittelyn automaatio toteutetaan

For who?

 • hankinta-asiantuntijat
 • talousasiantuntijat
 • viraston johto

bookmark this

remove bookmark

Start your course today


Course contents
 • Menojen käsittelyn erityispiirteet
 • Automaatio toiminnan tehostamisen tueksi
 • Laskukategoriat
 • Tehtävät
Kurssi on osa Hankinta 2020 -verkkokoulutusta, jossa käsittää hankintaprosessin kaikki osa-alueet. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä uuden tilaamisen ja laskujen käsittelyn ratkaisun (”Handi-palvelu”) käytölle.Recommend