Hankinta 2020 – Kilpailutus

 • videot
 • testi

Tunnetkin ehkä hankintalaissa mainitut hankintojen periaatteet, jotka ohjaavat julkisia kilpailutuksia. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus toteutuvat kaikissa laadukkaissa kilpailutuksissa. Tällä kurssilla tutustut myös kilpailutuksen sääntöihin, ohjeisiin ja hyviin käytäntöihin. Kilpailutuksen kurssiin on sisällytetty myös hankinnan valmistelu, joka sisältää mm. hankinnan toteutustavan valinnan sekä hankinnan tavoitteiden määrittelyn. Sähköisen kilpailuttamisen alkumetreillä opit kurssilla myös, mitä sähköisessä kilpailutuksessa pitää huomioida. Tutuiksi tulevat niin Hanki-palvelu, Hilma kuin TED sekä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ESPD. Kouluttajina toimivat Timo Rantanen Hanselista, Liisa Lehtomäki Hanselista, Sini Korpela Valtioneuvoston kansliasta ja Jesse Hakkarainen PTCServices Oysta.

What will I learn?

 • Koska pitää kilpailuttaa? Milloin ei tarvitse?
 • Millainen on hyvä kilpailutusprosessi?
 • Mitä ESPD:llä halutaan tavoittaa?
 • Mitä etuja on sähköisestä kilpailuttamisesta?
 • Mihin kilpailutusvaihe päättyy?

For who?

 • hankinta-asiantuntijat
 • talousasiantuntijat
 • viraston johto

bookmark this

remove bookmark

Start your course today


Course contents
 • Miksi  hankintalainsäädäntöä tarvitaan? 
 • Periaatteet 
 • Kilpailutuksen säännöt
 • Hyvä kilpailutusprosessi
 • Hankinnan valmistelu
 • Hankintamenettely
 • Markkinoiden selvittäminen
 • Hankinnan määrittely
 • Tarjouspyynnön laatiminen
 • ESPD
 • Sähköinen kilpailuttaminen
 • Tarjousten käsittely
 • Hankinnasta päättäminen
Kurssi on osa Hankinta 2020 -verkkokoulutusta, jossa käsittää hankintaprosessin kaikki osa-alueet. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä uuden tilaamisen ja laskujen käsittelyn ratkaisun (”Handi-palvelu”) käytölle.Recommend