Hankinta 2020 – Johtaminen

 • 61 min
 • videot
 • tehtävät

Valtiolla tehdään vuosittain hankintoja kuuden miljardin edestä. Hankintatoimelle onkin tunnistettu erittäin merkittävä rooli viraston perustehtävän kannalta. Siksi hankintoja pitää myös johtaa osana toiminnan johtamista. Kurssilla herätellään laajasti hankintojen johtamisen merkitykseen julkisissa hankinnoissa. Olennaista on luoda hankintatoimelle strategiset linjaukset, tunnistaa vastuutahot sekä hankintatoimeen liittyvät tehtävät, jotka on organisoitu mielekkäällä tavalla. Kouluttajina Seija Friman, Tero Meltti ja Pauliina Lautiainen.

What will I learn?

 • Kuinka hankintoja johdetaan osana muuta toimintaa?
 • Mitä erityispiirteitä valtionhankintoihin liittyy?
 • Mikä on hankintastrategia?
 • Kuinka hankintatoimi organisoidaan?
 • Milloin hankintatoimi kannattaa keskittää?
 • Mitä eri sidosryhmiä hankintatoimeen liittyy?
 • Miten digitalisaatio vaikuttaa hankintoihin?

For who?

 • hankinta-asiantuntijat
 • talousasiantuntijat
 • viraston johto

bookmark this

remove bookmark

Start your course today


Course contents
 • Miksi hankintoja on johdettava?
 •  Miten hankintojen johtaminen on kehittynyt?
 • Mitä hankintojen johtamisella tavoitellaan?
 •  Mitä tietoa on saatavilla hankinnoista ja miten se vaikuttaa johtamiseen?
 • Miten digitalisaatio vaikuttaa hankintoihin?
 •  Mitä erilaisia toimijoita hankintaan liittyy? Mitä tehtäviä hankintatoimen toimijoilla on?
 • Mikä on hankintatoimen merkitys organisaatiolle?
 •  Miten hankintoja johdetaan osana muuta toimintaa?
 • Mikä on hankintastrategia
 • Miksi hankinnnat jaotellaan kategorioihin?
 •  Mikä on oleellista hankintatoimen johtamisen organisoinnissa?
 •  Hankintojen päätöksenteon organisointi
 •  Milloin hankintatoimi kannattaa keskittää?
 •  Milloin tilaaminen kannattaa hajauttaa?
 •  Mitä rooleja kuuluu hankintatoimeen ja mitä osaamista niissä tarvitaan?
 •  Millaista osaamista hankintatoimessa tarvitaan?
Kurssi on osa Hankinta 2020 -verkkokoulutusta, jossa käsittää hankintaprosessin kaikki osa-alueet. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä uuden tilaamisen ja laskujen käsittelyn ratkaisun (”Handi-palvelu”) käytölle.Recommend