Hankinta 2020 – Hankintojen raportointi ja analysointi

 • videot
 • tehtävät

Laadukas hankintatoimi edellyttää huolellista tiedon analysointia ja tiedolla johtamista. Tämä tarkoittaa käytännönläheisiä pieniä muutoksia jokaisen hankinta-asiantuntijan arjessa. Kyse on yksinkertaisista asioista. Mistä tietoa ei ole, sitä ei myöskään voi johtaa. Valtionhankinnoista on saatavilla hurjasti tietoa, eikä tietojohtamisen laiminlyönti johdu ainakaan siitä, ettei meillä olisi jo järjestelmiä saatavilla. Lisääkin palveluita on luvassa. Näiden tietojen analysoinnin avulla voimme parantaa valmistelun ja päätöksenteon laatua sekä kehittää omaa tapaamme tehdä töitä. Kurssin tavoitteena on innostaa hankinta-alan ammattilaisia hyödyntämään saatavilla olevaa tietoa sekä janoamaan lisää oppimisen tueksi. Tietojohtaminen koskee jokaista asiantuntijaa. Kouluttajina toimivat Tuula Risikko Hanselista, Markus Siltanen valtiovarainministeriöstä, Olli Ahonen Valtiokonttorista sekä Suvituulia Taponen.

What will I learn?

 • Miksi on tärkeää muuttaa tietojohtamisen kulttuuria?
 • Kuinka tietoa hyödynnetään hankintaprosessin eri vaiheissa?
 • Mitä hyötyä raportoinnista on yksittäisen hankinnan kannalta?
 • Mistä viranomainen saa tietoa hankinnoista? Entä yritys tai kansalainen?
 • Mikä on #Tietokiri?

For who?

 • hankinta-asiantuntijat
 • talousasiantuntijat
 • viraston johto

bookmark this

remove bookmark

Start your course today


Course contents
 • Periaatteet
 • Hyödyt
 • Työkalut
 • tutkihankintoja.fi
 • Dashboard
 • markkinakartoitus
 • täsmäanalysointi
 • tiedolla johtaminen
 • tukipalvelut
Kurssi on osa Hankinta 2020 -verkkokoulutusta, jossa käsittää hankintaprosessin kaikki osa-alueet. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä uuden tilaamisen ja laskujen käsittelyn ratkaisun (”Handi-palvelu”) käytölle.  Recommend